Taalstoornis

Als Uw kind moeite heeft om zich talig uit te drukken en/of de taal te begrijpen, kunnen we spreken van een taalachterstand. Na grondig onderzoek worden de sterke kanten en de moeilijkheden in kaart gebracht.

Wat zijn dan de moeilijkheden?
  • Gebruiken van gebaren in plaats van woorden.
  • Begrijpen van (meervoudige) opdrachten
  • Vormen van correcte zinnen
  • Vormen van verkleinwoorden/ meervouden
  • Kleuren en vormen worden moeilijk onthouden
  • Beperkte passieve en actieve woordenschat
  • ...

Is er een blijvende taalstoornis dan spreken we van dysfasie.