Neurogene taal- en spraakstoornis

Afasie is een neurogene taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel waarbij spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven gestoord kan zijn.

Oorzaken:
 • Een CVA (= cerebrovasculair accident), beter bekend als een beroerte.
 • Hersentrauma (= verwonding in de hersenen door bv een ongeval).
 • Een hersentumor.
 • Een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt.

Dysartrie is een spraakstoornis. Er zijn problemen met het spreken. De spieren die instaan voor de spraak werken niet meer goed, waardoor de verstaanbaarheid verminderd is.

Oorzaken:
 • Een CVA (= cerebrovasculair accident), beter bekend als een beroerte.
 • Een spierziekte, zoals ALS (= amyotrofische laterale sclerose) of MS (= multiple sclerose).
 • Ziekte van Parkinson, Ziekte van Huntington, ...
 • Hersentrauma (= verwonding in de hersenen door bv een ongeval).
 • Een hersentumor.
 • Een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt.

Bij verbale apraxie is er een probleem in de programmering van de spieren die nodig zijn bij het spreken.

Oorzaak:
 • Hersenletsel.