Leerstoornissen

  • Dyslexie: het kind heeft problemen in het leren lezen.
  • Dysorthografie: het kind heeft problemen om foutloos te schrijven.
  • Dyscalculie: het kind heeft problemen met het rekenen.
  • Dysgrafie: het schrift van het kind is slecht gevormd of vervormd.

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vormen samen de term leerstoornissen.

Begrijpend lezen kan indien nodig ook behandeld worden.
Indien nodig werken we met compenserende software om de leerling in kwestie zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Er kan doorverwezen worden naar andere (para)medici om moeilijkheden met motoriek, aandacht en concentratie, zicht en gehoor, ... in kaart te brengen en indien nodig te behandelen.