Articulatiestoornis

We spreken van een fonetische articulatiestoornis wanneer de articulatiebewegingen de normale doelposities niet benaderen.

Veel voorkomend:
  • Lispelen is een foutieve uitspraak van de s-klanken
  • Het niet kunnen uitspreken van de klank /r/
  • Uitspraakfouten tegen de klank /l/

Als kinderen woorden systematisch vereenvoudigen, spreekt men van een fonologische (taal)stoornis. Hoe ouder het kind wordt, hoe minder deze processen mogen voorkomen.
Het kind kan de klank correct uitspreken, maar gebruikt de klank verkeerd.

Veel voorkomend:
  • Weglaten van begin of eindklanken (bv. ameel ipv.kameel; deu i.p.v. deur; teen i.p.v. steen)
  • Fronting: meer achteraan gearticuleerde klanken die vooraan worden gearticuleerd (bv. tameel ipv. kameel, pannentoet i.p.v. pannenkoek, it i.p.v. ik)
  • Backing: meer vooraan gearticuleerde klanken die achteraan worden gearticuleerd (bv. kapier i.p.v. papier,...)
  • Het vervangen van r door een andere klank vb. j/l (bv. jood ipv. rood,...)
  • Verstemlozing (bv. boot wordt poot, vis wordt fis,...)