Andere

Indien we merken dat er belemmerende factoren voor de zorg van Uw kind aanwezig zijn, dan zullen wij U dit ten allen tijde melden. Enkel met Uw goedkeuring kunnen we dan, indien nodig, doorverwijzen naar een passende instantie.
U kan terecht bij een kinesist voor fijn- en grofmotorische problemen (bvb.: foutieve pengreep, motorische moeilijkheden in het dagdagelijkse leven zoals schoenen strikken, eten, kleren aan- en uitdoen). De NKO-arts kan bvb. gehoorproblemen of stembandknobbels uitsluiten. Bij problemen met aandacht en concentratie kunnen we ook doorverwijzen voor verder onderzoek.
Natuurlijk gebeurt dit allemaal met de grootste discretie en steeds in samenspraak met de ouders.