Stefanie De Muynck

Ik behaalde in 2011 een master in de logopedische en audiologische wetenschappen (optie logopedie) aan de Universiteit van Gent.
Voortdurend bijleren is een ideologie waarin ik me heel goed kan vinden.
Ik volgde de afgelopen jaren een aantal diepgaande jaaropleidingen en studiedagen in verband met de problemen die ik in de praktijk behandel.
Ik verwerk van alle studiedagen alle info en gebruik die in een eigen, persoonlijke therapie.

 • Hodson & Paden en Metaphon: fonologische taaltherapie in de praktijk (2015)
 • Rekenen tot 20, tot 100 en metend rekenen (2014-2015)
 • Stottertherapeut - vloeiendheidsstoornissen (2013-2015)
  • workshop Ad Bertens
 • Rekentrappers (Eureka Leuven) - leerstoornissen (2013)
 • Dyscalculiecoach (Eureka Leuven) - leerstoornissen (2013-2014)
 • Ziekte van Parkinson (Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen - UZ Gent) - neurogene stoornissen (2015-2016)
 • Vorming en coaching in het kader van stemstoornissen - stemstoornissen (zowel functioneel als organisch) (2014-2015)
 • Bijscholingen en workshops omtrent psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en RET. (2015)
 • Jaarlijkse deelname aan het symposium van de beroepsvereniging VVL en Ugent.
 • Werken met compenserende software (Sprint, Tablet,...).

Als therapeut sta ik voor

Samenwerken
Samenwerken is essentieel. Extern overleg is noodzakelijk om de zorgvraag up-to-date te houden. Op basis van intern overleg kunnen we steeds wetenschappelijk handelen (evidence based handelen) wat het onderzoek en de therapie ten goede komt. De cliënt en ik vormen een team en we zoeken samen naar een passende weg in juiste richting. Bij het stellen van onze doelstellingen hebben we aandacht voor wat de cliënt en zijn omgeving wenst. Open en oprecht communiceren is tevens heel belangrijk.

Dynamisch
Actief, levendig en ondernemend. Ondernemen zit in m’n bloed en daarom besloot ik om in 2011 een zelfstandige logopediepraktijk op te starten. Tot op heden ben ik een gedreven logopediste en coördinator van de drie praktijken.
Mijn verantwoordelijkheidszin zorgt ervoor dat ik kritisch ben voor mezelf. Ik kijk wat er beter kan of waar anderen behoefte aan hebben.
Mijn positieve energie is de motor van het therapeutisch handelen.

Motiveren
Elke persoon individueel blijven motiveren is voor mij een doel op zich. Intrinsieke motivatie aanwakkeren vind ik heel belangrijk.

Wist je datje?
Ik ben mama van 2 lieve kinderen en mijn creativiteit kan ik kwijt als fotograaf.