Hoeveel kost het?

Wij werken volgens de officiële tarieven die opgelegd zijn door het RIZIV. Voor een groot aantal stoornissen is er tegemoetkoming via de mutualiteit. Indien er tegemoetkoming is, dan betaalt de mutualiteit minstens 75% van de kosten terug.
Wij werken met derdebetalersregeling waardoor U enkel het remgeld dient te betalen.

*Afhankelijk van mutualiteit is er een aanvullende verzekering waar U recht op heeft. Voor meer info, contacteert U ons of Uw mutualiteit.