Hoe gaan we te werk?

Afhankelijk van Uw zorgvraag zal logopedisch onderzoek en therapie (met terugbetaling) voorgeschreven worden door neus-, keel- en oorarts, kinderarts, neuroloog, orthodontist, ...

U kan op eigen initiatief of op doorverwijzing van school (juf, meester en/of zorgcoördinator), arts, kinesist, psycholoog of orthopedagoog, centrum voor leerlingenbegeleiding,... vrijblijvend contact met ons opnemen (0494 68 95 94).

U kan ons bereiken via telefoon of per mail.
Indien er niet onmiddellijk opgenomen wordt, dan is de logopediste waarschijnlijk bezig met therapie of onderzoek.
U wordt zo snel als mogelijk opgebeld. Mails worden dagelijks gelezen.

Ik luister tijdens het eerste gesprek naar Uw vragen en plan samen met U een afspraak in. Afhankelijk van het type problemen zal één van onze logopedisten het intakegesprek en onderzoek op zich nemen.
Tijdens dat intakegesprek brengen we samen Uw hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart. U wordt op de hoogte gebracht van de praktische werking, de kosten en mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds.
Op basis van dit gesprek gaan we over tot onderzoek.
Hoelang dit onderzoek duurt hangt af van de leeftijd van het kind, de complexiteit van het probleem, ... Indien nodig is er een doorverwijzing naar andere (para)medische disciplines (gehoortest, intelligentietest, onderzoek van aandacht en concentratie, psychomotorisch onderzoek, oogonderzoek, slikonderzoek, ...).

Aan de hand van onze observaties, relevante elementen uit het vraaggesprek (op vlak van taalontwikkeling, motoriek, medische voorgeschiedenis,...) en de resultaten van het onderzoek gaan we over tot verslaggeving. Onze besluiten en adviezen met betrekking tot therapie (frequentie, duur) worden steeds met U of de ouders van het kind besproken.

Tijdens de therapie houden we rekening met alle facetten van het kind of de patiënt.
We zetten alle sterktes in om vooruit te komen. Onze benadering is persoonlijk en het creëren van een band is essentieel.

Met Uw goedkeuring zullen we alle info (bij school, clb, arts, paramedici,...) verzamelen nodig voor grondige diagnostiek en therapie.
Daarom vragen we tijdens het intakegesprek de toestemming om gegevens op te vragen en/ of te delen met school, clb en andere hulpverleners.